KULTUUR

VWSV: (Verenigde Waardegedrewe Studentevereniging)

2 Tim 3:15 “……..jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus.”

VWSV in ons skool val onder die vaandel van die landswye VWSV-organisasie. Dis ‘n organisasie wat dit ten doel het om ‘n geestelike bediening te wees onder die jeug in samewerking met skole en plaaslike kerke. Die fokus val op die bediening van die kind ten opsigte van sy geestelike lewe, maar ook sy welsyn in die algemeen. Die hoofdoel van die VWSV is dus om die rol van “saad saai” te speel. Die Bybel is sentraal waaruit verlossing, normes en waardes, beginsels, medemenslikheid, ens. geleer word. Verskeie tipe aanbiedings word gebruik om leerders as sodanig toe te rus.  Eietydse kontemporêre geestelike musiek word gebruik in hierdie bedieningsveld waar leerders onder andere leer lofprys en aanbid. Sendingwerk en uitreiking is ook ‘n baie belangrike deel van VWSV waar leerders ook ‘n betekenisvolle verskil aan die lewe van ander mense kan maak.

UITREIK-AKSIES

Voedingsprojekte
Skenk rolstoel aan gestremde leerders

WHITIES GOT TALENT

Hierdie kultuuraangeleentheid is gebaseer op die gewilde TV–reeks. Afrikaans en Engelse leerders mag deelneem. Graad 1 tot 7 leerders mag inskryf en daar is verskeie kategorieë. ‘n Junior- en ‘n Senior wenner word aangewys. Dit is nie ‘n jaarlikse instelling nie.

REVUE / KONSERT

Die aktiwiteit word elke 3 jaar aangebied vir Gr 1-7 leerders. Elke graad kry  ‘n tema om uitvoering aan te gee en alle grade word saam gekombineer vir die produksie.

REIK NA DIE STERRE

Die top-presteerders by die jaarlikse Eisteddfod, kry op hierdie aand die geleentheid om met hul talent op die skoolverhoog te kom spog.

PA- EN-DOGTER-BAL

Die hoogtepunt van menige Laerskool Witrivier-dogter is die jaarlikse, glansryke geleentheid op ons skoolkalender.  Dit is ‘n rooitapyt-okkasie vir Pa’s en dogters, waar hul die geleentheid kry om ‘n baie spoggerige aand saam te geniet.

EISTEDDFOD DANSGROEP

KOOR: JUNIOR & SENIOR

Laerskool Witrivier se seniorkoor bestaan uit Gr 4-7 leerders en die juniorkoor uit Gr 1-3 leerders wat aan die begin van elke jaar aan oudisies deelneem. Kooroudisies begin na afloop van die Interlaer. Die koorleiers is juffrou Elmarie Hansen en juffrou Carin Walter met Me. Erna Visagie, die begeleidster.

JUNIOR DANSGROEP & EISTEDDFOD

Eisteddfod: beteken “to celebrate the arts”. Die dissipline waaraan deelgeneem kan word is voordrag en drama, dans, visuele kuns, ligte musiek, klassieke vokaal, kore en klassieke instrumentaal.

REDENAARS

ATKV, RADIKALE REDENAARS, OPPIE-TONG-AF & INTERNE REDENAARS

Daar is vier  kompetisies waaraan ons deelneem.  Hier volg ‘n kort beskrywing en inligting van elke kompetisie.  Kyk asb na die inskrywingsfooie en sluitingsdatums.  Ons gaan vanjaar geen laat inskrywings aanvaar nie.

1.  ATKV Redenaars
Die ATKV-Redenaarskompetisie vereis ‘n oorredende en beredeneerde toespraak. Die hoofdoel is nie die oordra van kennis aan die gehoor nie, maar om die gehoor tot die standpunt wat die spreker stel te beïnvloed en te oorreed. Daar mag slegs ‘n beperkte aantal leerders inskryf.  Roer dus jul litte as julle vir die kompetisie wil inskryf.

 2.   Radikale Redenaars
Die RRF streef daarna om vir ALMAL die geleentheid te bied om voor ‘n gehoor op te tree deur ‘n toespraak te lewer. Redenaars op skoolvlak is meer as net praat-kompetisies. Nie net lewer redenaars ‘n positiewe bydrae tot elke spreker se selfvertroue en selfkonsep nie, maar dit dra ook tot verbeterde kommunikasie vermoë by. Ons poog om die RRF so lekker, lig en informeel as moontlik te hou. Klem val op aanmoediging en motivering, eerder as kritiek.

Temas / Onderwerpe

Die temas en onderwerpe vir alle grade is heeltemal oop. Leerders is meer as welkom om hul ATKV  toesprake weer te gebruik, maar kan ook iets nuuts skryf vir die geleentheid. Die enigste vereiste van die RRF is dat leerders beredeneerbare toesprake moet hê.

Graad R – 3:  Nie langer as 4 minute nie.
Graad 4 – 7:  Nie langer as 5 minute nie

Afdelings

Afrikaans Moedertaal
Afrikaans Addisionele Taal
Engels Moedertaal
Engels Addisionele Taal
Tweetalig (50% Afrikaans / 50% Engels)
Afrikaanse Spanredenaars
Engelse Spanredenaars
Eksperimentele Afdeling (Individueel)
Eksperimentele Afdeling (Groepe)
Engelse Eksperimentele Afdeling (Individueel)
Eksperimentele Afdeling (Groepe)

Daar is ook ‘n Radikale skryffees en –leesfees

Radikale Redenaars:  Leesfees

Afrikaanse Prosa (Laerskool – maks. 2 minute)
Afrikaanse Poësie (maksimum 2 minute)
English Prose (Primary School – maximum 2 minutes)
English Poetry (Maximum 2 minutes)

Ons versoek vriendelik dat leerders tydens voorbereiding oplet na die tyd. Vereistes en riglyne:

  1. Enige werk mag gelees word – geen beperking op skrywers of tipe leesstuk. ‘n Uitreksel mag ook uit ‘n werk voorgelees word
  2. Alle aanbiedings moet formeel wees, met ander woorde, in skooldrag en geen hulpmiddels nie.
  3. Elke leser stel eers homself voor, die naam van die werk en die skrywer. Bv. Ek is Manie van der Merwe, ek lees vandag vir u “Lappies” van Dana Snyman.
  4. By die uitdunrondtes word slegs voorbereide leesstukke voorgelees. Slegs by die Nasionale Finaal sal onvoorbereide leesstukke ook gegee word. (sal bevestig word)
  5. Lesers moet ‘n duidelik gefotostateerde afskrif van die leesstuk ingee by die Finaal sal onvoorbereide leesstukke ook gegee word.

3.  Oppie-Tong-Af
Oppie-Tong-Af is vir die dapperes en die kreatiewes wat bereid is om te waag.  Oppie-Tong-Af is ‘n platform vir waar redenaars hul sê kan sê.  Ons fokus op individuele sprekers, spanredenaars en vermaaklikheidstoesprake in Afrikaans en Engels.

Afdelings

Afrikaans: Span Voorbereid
Afrikaans: Span Onvoorbereid
English: Individual Prepared
Afrikaans: Individueel Onvoorbereid
English: Individual Unprepared
English: Group Unprepared
Afrikaans Individueel Voorbereid
English: Group prepared
Afrikaans: Individueel Vermaaklikheidstoespraak

Temas en onderwerpe:
Enige tema solank die toespraak beredeneerbaar is

4.   Interne Redenaars
Die kompetisie is slegs vir leerders van Laerskool Witrivier.  Dit is ‘n lekker kompetisie.  Ons doel is om kinders te leer om voor ‘n gehoor te praat en om hul sê te sê.

Temas:
Enige tema solank die toespraak beredeneerbaar is

Vir meer inligting kan u gerus die volgende webtuistes besoek
www.atkv.org.za
www.oppietongaf.co.za
www.radikaleredenaar.co.za

Baie geluk aan die volgende leerders wat plekke behaal het in die Nasionale finaal van Radikale Redenaars 2020.

Mignon Swart 3de
Mignon Swart 3deReading Prose
Anel Le Roux 9de
Anel Le Roux 9deLees Prosa
Anel Le Roux 2de
Anel Le Roux 2deReading Prose
Anel Le Roux 5de
Anel Le Roux 5deReading Poetry
Megan van den Heever 3de
Megan van den Heever 3deTweetalig
Anika van Staden 4de
Anika van Staden 4deLees Prosa
Anika van Staden 8ste
Anika van Staden 8steReading poetry

Baie geluk ook aan Mignon Swart wat 3de gekom het in die Oppie-Tong-Af finaal 2020.
Hierdie is werlik n groot prestasie.  Ons is trots op elkeen van julle.

Kontak ons \
contact us
(013) 751 – 2231 / 2
laerwitr@myconnection.co.za
(013) 750 – 1064
Mon - Fri / 9AM - 5PM

Slider