013 751 2231/ 2

REVUE 2015 +

Talentaand “Reik na die Sterre” / Talent evening “Reach for the Stars” – 2017

TALENT   – in hoofletters is deur die deelnemers aan die gehoor opgedis. Uit die boonste rakke is daar gesing, gedans, voorgedra en musiek gemaak. Leerders wat aan die jaarlikse Eisteddfod deelgeneem het, het die geleentheid gekry om hulle talente met die skool te kom deel. Dit was ’n spog vertoonvenster van Laerskool Witrivier se kultuuraktiwiteite.  Elke leerder wat kom “Reik-na-die Sterre” op die Talentaand, ontvang ’n kultuurbalkie as erkenning. Laerskool Witrivier is uiters trots op elkeen van die sterre!

TALENT, in capital letters, was served by the participants to the audience!  Top shelf items were presented, from singing, dancing and poetry to making music.  Learners who participated in the annual Eisteddfod were afforded an opportunity to share their talents with the school.  It was a sparkling display of W/R primary’s cultural activities.

Each learner who “reached for the stars” at the talent evening receives a culture badge and recognition.

W/R Primary is very proud of each one of its stars!

Eisteddfod webblad 1

Eisteddfod webblad 2

Eisteddfod webblad 3