013 751 2231/ 2

Hoof & Adjunkhoofde / Principal & Deputy Principals

Departementshoofde / Head of Department

Graad / Grade 1

Graad / Grade 2

Graad / Grade 3

Graad / Grade 4

Graad / Grade 5

Graad / Grade 6

Graad / Grade 7

LSEN & REMEDIËRENDE / LSEN & REMEDIAL

Administrasie / Administration

Studente / Students