013 751 2231/ 2

CSV / CSA

2 Tim 3:15 “……..jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus.”

2 Tim 3:15 “……..you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Spirit which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus”

  • Gr 1-3: Woensdag/Wednesday
  • Gr 4-5: Vrydag/Friday
  • Gr 6-7: Vrydag/Friday

Ons behandel reekse oor verskillende onderwerpe per kwartaal.

We work through a series of different subjects each term.

 

Uitreikaksies/Outreaches

* Voedingsprojekte / Feeding schemes

* Skenk rolstoel aan gestremde leerders / Wheelchairs sponsored to disabled learners