013 751 2231/ 2

NASKOOL

Naskool fasaliteit waar ouers hul kinders met n geruste hart kan los. Die naskool het tussen 130 – 140 leerlinge. Na skool word leerders voorsien van n ligte middagete, sommige ouers verkies ook die gekookte maaltyd wat deur die koshuis voorsien word. Huiswerk word elke middag onder toesig van 5 bekwame onderwys personeel gedoen. Tydens speeltyd hou 2 personeelhede toesig buite. Daars is DTSV by die naskool indien dit dalk n reenerige dag is. Sommige Vrydae word daar onder streng toesig lekker geswem en naskool kinders baljaar te lekker !

Nasorgaansoekvorm After-care apllication form 2019

AFTER SCHOOL CARE

This is a facility where parents may leave their children after the normal school day has been completed with a peaceful sense of mind. The facility caters for between 130 -140 children.  These pupils are given a light meal, some parents prefer a full meal prepared by the hostel.  Homework is supervised on a daily basis by 5 competent teachers.  During their play time outside they are supervised by 2 teachers.  There is a DSTV in the centre for those days that it may rain.  Some Fridays the children are allowed to enjoy a strictly supervised swim in the school’s pool.

 Nasorgaansoekvorm After-care apllication form 2019