013 751 2231/ 2

Fathers Ground Beheerliggaam

unnamed

Lionel Schulz – Bemarking; Jaco Bekker – Logistiek; Corrie Minnaar – Voorsitter; Karel v Staden – Projekte; Gary Lepane – Finansies

Die ontstaan van Fathers’ Ground

Die Fathers’ Ground is ‘n organisasie wat so 13 jaar gelede gestig is deur ‘n groepie baie entoesiastiese pa’s van Laerskool Witrivier.

Die doel van Fathers’ Ground

Die doel van die Fathers’ Ground is eerstens om geleenthede te skep waar die pa’s en hul kinders (seun of dogter) kwaliteittyd saam kan deurbring, soos ons Pa-en-kind naweke, visvangkompetisies ens.  Daar word ook verskeie fondsinsamelingsprojekte aangepak elke jaar soos verkope tydens sportgeleenthede, ‘n gholfdag, 4 x 4 uitstappies en vele meer.  Die fondse word aangewend vir die opgradering van skoolfasiliteite om vir ons kinders geleenthede te skep om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel en te presteer.

Die byeenkomste van Fathers’ Ground

Die Fathers’ Ground hou maandeliks vergadering op die eerste Dinsdag van elke maand of op die eerste Dinsdag na die begin van ‘n nuwe kwartaal.  Ons sien baie uit om jou by die Fathers’ Ground te verwelkom en jou deel te maak van die wonderlike, positiewe en hardwerkende span pa’s!!

SLUIT VANDAG AAN BY FATHERS’ GROUND!

Vir enige navrae kontak:  Corrie Minnaar –  082 298 1044

 

 

The origin of Fathers’ Ground

The Fathers’ Ground is an organisation that began about 13 years ago by a group of enthusiastic White River Primary fathers.

The aim of Fathers’ Ground

The aim of the Fathers’ Ground is primarily to create an opportunity for fathers and their children (sons or daughters) to spend time together. Activities like Father-and-child weekend, fishing competitions, etc. are arranged.  Various fund raising activities are also taken aboard such as sales at sporting events, a Golf Day, 4 X 4 excursions and many others.  These funds are used to upgrade school facilities to enable our children to realise their full potential.

Fathers’ Ground meetings

We hold monthly meetings on the first Tuesday of the month or on the first Tuesday after school begins.  We are looking forward to welcoming you to the Fathers’ Ground and hope that you will become part of a wonderful, positive and hardworking team of fathers.

JOIN FATHERS GROUND TODAY!

For further enquiries contact:  Corrie Minnaar –  082 298 1044

 

Fathers Ground Golfdag 2017

Pa & kind naweek – Januarie 2016  /  Father & child camp – January 2016

FATHERS GROUND 7’s RUGBY – 2015

Jaarlikse visvang kompetisie – 2014

Interlaer – 2014