013 751 2231/ 2

Graad / Grade:  1 – 3

Afrikaans Huistaal / Afrikaans Home Language

Afrikaans 1st Addisionele Taal / Afrikaanse 1st Additional Language

Engels Huistaal / English Home Language

Engels 1st Addisionele Taal / English 1st Additional Language

Wiskunde / Mathematics

Lewensörientering / Life Skills

Siswati

Graad / Grade: 4 – 7

 • Afrikaans Huistaal  /  Afrikaans Home language
 • Afrikaans 1ste Addisionele Taal / Afrikaans 1st Additional Language
 • Engels Huistaal  /  English Home language
 • Engels 1ste Addisionele Taal   /  English 1st Additional Language
 • Wiskunde  /  Mathematics
 • Sosiale Wetenskappe  /  Social Science
 • Natuurwetenskap en Tegnologie  /  Natural Science & Technology
 • Lewensvaardighede  /  Life Skills
 • Lewensörientering / Life Orientation (Gr 7)
 • Ekonomiese Bestuurswetenskap / Economic Management Science (Gr 7)
 • Kuns en Kultuur / Arts & Craft