013 751 2231/ 2

Welkom by Laerskool Witrivier/Welcome to White River Primary

Baie welkom by Laerskool Witrivier se webblad, die venster wat u nou gaan oopmaak gaan u ‘n beeld gee van ‘n skool wat al sedert 1904 bestaan.

Welcome to White River Primary School’s website, the window you are about to open will give you a picture of a school that was established 1904.

Welkom boodskap

Sport

The Sky is the Limit!

Laerskool Witrivier bied met trots die volgende sport aan:

Atletiek, Rugby, 7’s Rugby, Krieket, Hokkie, Netbal, Landloop, Skaak, Swem en Tennis

White River Primary School proudly offers the following sporting codes:

Athletics, Rugby, 7’s Rugby, Cricket, Hockey, Netball, Cross Country, Chess, Swimming and Tennis

WR Sport

Kultuur/Culture

Verskeie Kultuur aangeleenthede vind ook plaas by Laerskool Witrivier:

Redenaars, Koor, Eisteddfod en VCSV

Several Cultural activities also take place at White River Primary School:

Public Speaking, Choir, Eisteddfod and C.S.A

Lees meer

Akademie/Academic

Hier kan julle die volgende kry:  Eksamenrooster van elke kwartaal; Top 10 leerders van elke graad;  Vakke wat die skool bied en ons onderwysers.

Here you will find the following:  Exam timetable for each term; Top 10 learners in each grade; Subjects offered by the school and our teachers.

Lees meer

Sosiaal/Social

Hier ontspan ons lekker! Waterkaskenade, Lentedag, Gr 7 Entrepreneursdag, sokkies en speletjiesaande vir ons kleintjies.

Here we relax! We have water fun days, Spring Days, Grade 7 Entrepreneurs’ Day, dance evenings and games’ nights for our little ones.

Vind meer uit

Nuwe 2018 Leiers & Hoof leiers /

New 2018 Leaders and Head leaders

Leiers KOERANT - EDIT - Copy

 

Voor/Front (links na regs/left to right):

Ruben le Roux (Onderhoofseun / Deputy Head boy)

Terblanche de Kock (Onderhoofseun / Deputy Head boy)

Berno Venter (Hoofseun / Head boy)

Alexis Rheeder(Hoofdogter / Head girl)

Inge-Louise  van Wyk (Onderhoofdogter / Deputy Head girl)

Kaila Van den Heever (Onderhoofdogter / Deputy Head girl)

 

2de ry / 2nd row:

Tihan Rademeyer, Allen Chauke, Kaden Foord, Faneri Chawane, Nicola van Wyk, Lara Meintjies, Katy Park, Mia Vos

3de ry / 3rd row:

Cailin Grobler, Tamryn Haycock, Marli Swanepoel, Dominique Hattingh, Carmen Rothman, Abbigail van Heerden, Victoria Sibambo, Cayden Leppan

4de ry / 4th row:

Ziyanda Shabangu, Andeon Swart, Dawie Ruthven, Raghav Rajeev, Thomas Steenkamp, Kevin Pulikkal, MC Barnard, Khuleka Ndlovu, Armand van Niekerk