013 751 2231/ 2

Welkom by Laerskool Witrivier/Welcome to White River Primary

Baie welkom by Laerskool Witrivier se webblad, die venster wat u nou gaan oopmaak gaan u ‘n beeld gee van ‘n skool wat al sedert 1904 bestaan.

Welcome to White River Primary School’s website, the window you are about to open will give you a picture of a school that was established 1904.

Welkom boodskap

Sport

The Sky is the Limit!

Laerskool Witrivier bied met trots die volgende sport aan:

Atletiek, Rugby, 7’s Rugby, Krieket, Hokkie, Netbal, Landloop, Skaak, Swem en Tennis

White River Primary School proudly offers the following sporting codes:

Athletics, Rugby, 7’s Rugby, Cricket, Hockey, Netball, Cross Country, Chess, Swimming and Tennis

WR Sport

Kultuur/Culture

Verskeie Kultuur aangeleenthede vind ook plaas by Laerskool Witrivier:

Redenaars, Koor, Eisteddfod en VCSV

Several Cultural activities also take place at White River Primary School:

Public Speaking, Choir, Eisteddfod and C.S.A

Lees meer

Akademie/Academic

Hier kan julle die volgende kry:  Eksamenrooster van elke kwartaal; Top 10 leerders van elke graad;  Vakke wat die skool bied en ons onderwysers.

Here you will find the following:  Exam timetable for each term; Top 10 learners in each grade; Subjects offered by the school and our teachers.

Lees meer

Sosiaal/Social

Hier ontspan ons lekker! Waterkaskenade, Lentedag, Gr 7 Entrepreneursdag, sokkies en speletjiesaande vir ons kleintjies.

Here we relax! We have water fun days, Spring Days, Grade 7 Entrepreneurs’ Day, dance evenings and games’ nights for our little ones.

Vind meer uit

Kyk na ons kort video oor ons koshuis. Volledige een volg binnekort

Witrivier Laerskool Koshuis

http://laerskoolwitrivier.co.za/wp-content/uploads/2014/09/01000022_1.mp4